Zabezpieczenia - Lock

Axis Lock

AXIS LockMechanizm blokady ostrza noża składanego.

Nazwa

Nazwa ?????.

Button Lock

Button Lock Mechanizm blokady ostrza noża składanego.

Nazwa

Nazwa ?????.

Nazwa

Nazwa ?????.

Nazwa

Nazwa ?????.

Nazwa

Nazwa ?????.

Nazwa

Nazwa ?????.