Wiedza teoretyczna

Wiedza teoretyczna
Musimy bronić się przed informacjami zbędnymi lub nadmiarowymi, a przy tym najefektywniej przyswajać sobie założone treści dydaktyczne. Półkule mózgowe człowieka są ukształtowane tak, że lewa odpowiada za sferę myślenia abstrakcyjnego i gromadzi m.in. informacje odebrane w formie przeczytanego tekstu, natomiast prawa półkula, odpowiedzialna za myślenie kreatywne i emocje, chętniej rejestruje obrazy. Proces przypominania sobie wiadomości oraz samodzielnego działania w przyszłości, wymaga zatem, aby bezwzględnie przy rejestrowaniu informacji przez człowieka angażować obydwie półkule mózgowe, a zatem konieczne jest zarówno zapoznawanie się z tekstem jak i wizualizacja wiedzy.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo

Tym założeniom ma sprostać ten dział wiedzy teoretycznej zminimalizowanej do zagadnień powiązanych z technologią ostrzenia krawędzi tnących. Znajdziesz tutaj zarys wiedzy niezbędnej do zrozumienia metod wyrobu i budowy narzędzi skrawających, oraz wykaz literatury poruszającej w/w zagadnienia. Klasyfikacja dziedzin nauki jaką tutaj stosujemy jest zgodna z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych według (OECD) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do której Polska należy od 1996 roku. Niestety polska klasyfikacja była niezgodna z obowiązującą w OECD, ale ten stan od 2018 roku uległ poprawie.

Reklama Google