SHARPENNING - OSTRZARSTWO

Ostrzenie to proces obróbki skrawaniem, a ściślej obróbki ściernej. Aby przebiegał prawidłowo należy zapoznać się z procesami technologicznymi, które uczestniczyły przy tworzeniu krawędzi tnącej, oraz poznać podstawową wiedzę według klasyfikacji (pl) dziedzin i dyscyplin naukowych OECD. W naszym przypadku, aby dotrzeć do pozycji obróbki ściernej według wymienionej klasyfikacji, musimy  dostosować się do wymogów OECD, które różnią się od podziału obowiązującego w Polsce, co wprowadza mały chaos, jeżeli korzystamy np. z Wikipedii. Naukę warto rozpocząć od Wikipedii i traktować jako wprowadzenie do poznania dziedzin naukowych procesów technologicznych towarzyszących przy tworzeniu krawędzi tnących, stosowanych narzędzi oraz materiałów ściernych.

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych dla technologii ostrzenia krawędzi tnących:

Klasyfikacja narzędzi stosowanych w obróbce skrawaniem:

Kategorie

Po wstępnym zapoznaniu się z zagadnieniem obróbki ściernej przystępujemy do poznania rodzajów ścierniwa: