SHARPENNING - OSTRZARSTWO

Skrobaki ze względu na sposób pracy są pogrupowane jako ciągnące, pchające lub formujące. Skrobaki różnią się w zależności od ich przeznaczenia; na przykład jeden rodzaj skrobaka służy do usuwania farby z powierzchni, a drugi do usuwania uszkodzeń powierzchni drewnianych, a trzecia grupa umożliwia formowanie (frezowania) tej powierzchni. Skrobaki wykonane są ze stali i muszą być ostre, aby dobrze wykonywały pracę, dlatego nie należy wrzucać skrobaków do przybornika z innymi narzędziami, ponieważ spowoduje to uszkodzenie ostrych krawędzi i konieczność ich ostrzenia. Skrobaki możemy jeszcze podzielić ze względu na stosowaną rękojeść lub jej brak. Skrobaki wyposażone są w rękojeść lub umieszcza się je w specjalnych przyrządach jak np. Cabinet scraper, ale mamy też takie które nie posiadają rękojeści i trzymamy je podczas pracy za płaszczyznę o odpowiedniej wielkości.

Skrobaki ciągnące (pull scrapers) podczas obróbki drewna zbierają (skrawają) określoną warstwę drewna w postaci wióra (tzw cyklina), która jest zbierana przez krawędź tnącą zaostrzoną w formie  haczykowatego zadzioru. Taką postać krawędzi otrzymujemy w procesie obróbki plastycznej. Proces ostrzenia szczegółowo omówimy w dalszej części artykułu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hand_scraper

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobak

http://www.moglice.com/articles/straight_talk/straighttalk.html 

 

http://www.veritastools.com/Content/Assets/ProductInfo/EN/05P3205ie.pdf

https://www.waybuilder.net/sweethaven/BldgConst/Painting01/default.asp?uNum=1&iNum=0301

https://www.bobvila.com/articles/2140-the-scraper/

https://www.liutaiomottola.com/Tools/Scraper.htm

https://www.stewmac.com/How-To/Online_Resources/How_to_Install_and_Repair_Instrument_Binding_and_Pur/How_to_sharpen_a_scraper.html

https://blog.lostartpress.com/2013/12/23/sharpening-a-scraper/

https://www.classicalguitardelcamp.com/viewtopic.php?t=67230&start=15

https://www.woodcraft.com/products/woodsmith-scraper-sharpening-system

https://www.docgreenwoodturner.com/scrapers1.html

https://www.waybuilder.net/sweethaven/BldgConst/Painting01/default.asp?uNum=1&iNum=0301

http://www.veritastools.com/Content/Assets/ProductInfo/EN/05P3205ie.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=dOmAWhgdEJA

https://www.youtube.com/watch?v=Ir1PsFmpCX0

https://www.youtube.com/watch?v=0L4Ij-xMuNU

https://www.canadianwoodworking.com/tipstechniques/cabinet-scraper-alternative

https://www.fine-tools.com/zieh.html

https://www.fine-tools.com/G10004.html

https://www.fine-tools.com/zieh.html#ziel307990

 Źródła